Obecna sytuacja gospodarcza i administracyjna wywołana przez pandemię koronawirusa jest ogromną próbą dla większości przedsiębiorstw. Możliwości logistyczne firm mają realny wpływ nie tylko na ich kondycję finansową, ale także na ogólne bezpieczeństwo społeczeństwa w którym działają.

Ciągłość pracy magazynu i sekcji dystrybucji kluczowymi czynnikami dla rentowności przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Brak możliwości realizacji bieżących zleceń przy znacznym spadku napływu kolejnych, prowadzi do utraty płynności finansowej.

W sytuacjach ekstremalnie trudnych gospodarczo takich jak pandemia, firmy stają najczęściej przed dwoma scenariuszami wydarzeń w zależności od branży, w której działają.

  1. Brak zleceń ze względu, na oszczędności jakich dokonują klienci, powstrzymując się od zakupów.
  2. Nadzwyczajna liczba zleceń, których realizacja jest niemożliwa ze względu na możliwości logistyczne przedsiębiorstwa.

W obu tych wypadkach sprawnie działający sektor logistyczny przedsiębiorstwa będzie decydował o jego wynikach finansowych.

Wyzwania przed którymi staje kierownik magazynu, dystrybucji w czasach epidemii

Osoby odpowiedzialne za dystrybucję i magazyn przedsiębiorstwa stają przed następującymi wyzwaniami:

  1. Najważniejszym obowiązkiem przełożonych magazynu, będzie dbałość o stan zdrowia pracowników magazynu.
  2. Opracowanie bezpiecznej procedury dostaw i wysyłek towaru z firm zewnętrznych.
  3. Monitoring stanów i dbałość o składowany w magazynie towar.
  4. Bezpieczeństwo infrastruktury magazynowej i floty wózków.

Procedury ochrony zdrowia pracowników magazynu

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia i absencji pozostałych pracowników, osoby przychodzące do pracy, mogą mieć kontrolowaną temperaturę ciała z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
Ustalenie grafiku przyjść pracowników w odstępach kilkunastominutowych, co pozwoli zminimalizować liczbę osób w szatni pracowniczej przebywających w tym samym czasie. Koniecznością jest wentylowanie i wietrzenie szatni.
Wszystkie urządzenia, wyposażenie, które mają bezpośredni kontakt z ciałem pracowników, powinny być jak najczęściej dezynfekowane.
W szatni, łazienkach powinny znaleźć się instrukcje pokazujące jak zachować higienę rąk, twarzy. Jak postępować przy kaszlu i że należy zachowywać możliwe jak największą odległość w kontakcie z pozostałymi osobami.
W miejscach przebywania pracowników powinny zostać wystawione ogólnodostępne środki dezynfekcji rąk.

Dostawa i wywóz towarów bez bezpośredniego kontaktu ludzi

Dobrą praktyką będzie opracowanie bezkontaktowej procedury przekazania towaru między dostawcą (kierowcą) a pracownikiem magazynu. W celu zachowania jak największej bezpiecznej odległości między ludźmi kurier po zaparkowaniu pojazdu w doku otwiera pracownikom magazynu dostęp do ładowni pojazdu i udaje się z powrotem do szoferki. W tym czasie pracownicy magazynu dokonują rozładunku/załadunku. Wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia transportu pozostawiane są w widocznym miejscu przez magazynierów. Po zakończeniu załadunku/rozładunku magazynierzy oddalają się od pojazdu transportowego, w tym czasie kierowca pobiera pozostawione w luku ładunkowym dokumenty i jednocześnie weryfikuje stan towaru. Po stwierdzeniu zgodności dokumentów ze stanem faktycznym samochód odjeżdża.

Bezpieczeństwo towaru i infrastruktury magazynowej

Skutki utraty części lub całości towaru w związku z uszkodzeniami regałów magazynowych lub innych instalacji obecnych na magazynie są katastrofalne. Należy realizować wewnątrz zakładowe przeglądy regałów magazynowych, które pozwolą wykryć uszkodzenia regałów, stanowiące zagrożenie dla składowanego towaru i pracujących w nim ludzi.
Naprawy i serwis regałów należy wykonywać możliwie w jak najwcześniejszym stadium, kiedy koszty napraw i materiałów będą dotyczyć znacznie mniejszych uszkodzeń. Regały powinny posiadać zabezpieczenia regałowe takie jak odbojnice, osłony, bariery, które są znacznie tańsze i jednocześnie bardzo łatwo i szybko pracownicy magazynu mogą je wymienić samodzielnie. 
Jeśli potrzebujesz konsultacji w którymkolwiek z wymienionych tematów dotyczących magazynu zapraszamy do  kontaktu tel.: 530 391 286 lub przez pocztę email: sklep@wdm24.pl