Liczba palet znajdujących się na większych magazynach często przekracza kilka tysięcy sztuk. Właściwa gospodarka taką ich ilością z pewnością nie jest łatwą sprawą, w dodatku nie jest tania. Zakładając średnią wartość palety na poziomie 30 zł, obciążenie jakie mogą one stanowić dla firmy, wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z tych niezwykle prostych rachunków wynika, że optymalna gospodarka zasobami paletowymi jest sprawą kluczową dla ograniczenia kosztów działania magazynu.

Karty Oceny Palet - pomoc w zarządzaniu zasobami paletowymi

Jednym z podstawowych rozwiązań wspierających właściwe zarządzanie pool’em paletowym jest edukowanie kadry pracującej na co dzień z paletami. Odpowiedzią na tę potrzebę są Karty Oceny Palet, prezentujące skumulowaną wiedzę na ich temat.
Komplet Kart Oceny Palet powinien znajdować się w każdej ze stref magazynowych. W strefie dostaw, może pomóc przy identyfikowaniu certyfikowanych palet, diagnostyce ich uszkodzeń i przydatności do składowania, a także przy ostatecznym rozliczaniu dostawców za dostarczany towar.
Przedsiębiorstwa bardzo często zobligowane są do zwrotu otrzymanych palet epal lub eur, na podstawie obowiązujących je umów handlowych z dostawcami. Ściśle określają one sposoby rozliczania między partnerami zwroty palet i ich serwisowanie.

Karty Oceny Palet powieszone na ramach regałów magazynowych w strefie składowania pomogą zidentyfikować uszkodzone palety, których używanie może zagrozić składowanym na nim produktom. Poza oczywistym uszkodzeniom i stratom w składowanym towarze, korzystanie z uszkodzonych palet stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników magazynu.
Korzystanie z niecertyfikowanych lub uszkodzonych palet może w sytuacjach kryzysowych, jakimi są wypadki, poddać w wątpliwość należyte zarządzanie bezpieczeństwem na terenie magazynu. A organy kontrolne, ubezpieczalnie, eksperci badający sprawę, mogą wydać negatywną opinię osobom obejmującym stanowisko PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety).
Karty Oceny Palet stanowią wsparcie dla kadry zarządzającej w dobie niedoborów pracowników magazynowych i dużej ich rotacji. Magazynierzy o krótkim stażu i niewielkiej praktyce w pracy otrzymują dzięki Kartom Oceny Palet wizualne przykłady, pomagające im w codziennej pracy.

Aby Karty Oceny Palet spełniały swoje zadanie, powinny zostać umieszczone w widocznych i często odwiedzanych miejscach, tak by przy okazji pełnienia codziennych obowiązków stanowiły źródło wiedzy dla pracujących. Dobrą praktyką jest umieszczenie kompletu kart o mniejszych rozmiarach (660 x 490 mm) w szatni pracowniczej, Karty Oceny Palet średniej wielkości (990 x 660 mm) znakomicie sprawdzą się rozwieszona na ścianach przy drzwiach wejściowych, bramach, przejściach.
Karty dostępne w rozmiarach 1100 x 660 mm warto rozwiesić na ramach regałów, gdzie będą stanowić bezpośrednią pomoc dla magazynierów pracujących w hali i dzięki zamieszczonym przykładowym zdjęciom rozwiewać wątpliwości związane z pracą z paletami, jeśli takie się przed nimi pojawią.