Ostatnie miesiące to ogromne zmiany we wszystkich obszarach gospodarki i życia. Niektóre biznesy poniosły ogromne straty, których albo nie odrobią, albo będzie to bardzo długi i trudny proces. Są też branże, które zyskały. Dla branży logistycznej wydarzenia ostatnich miesięcy były bodźcem do zmian. Do przyspieszenia procesów związanych z rozwojem i zmianami przyczynił się sektor e-commerce. Ostatni rok to duże obciążenie dla sprzedaży elektronicznej, wiele firm zmuszonych zostało do przeniesienia swoich działań do sieci.  Tak duże zapotrzebowanie na sprawne działania i obsługę e-commerce oraz wymagania klientów sprawiają, że znaczenie automatyki w logistyce jest coraz większe. Rok 2020 pokazał, że eliminacja pracownika, wyłączenie zespołu przez czynnik zewnętrzny (jakim jest pandemia), a więc nie jednej osoby, lecz często całej zmiany, brak możliwości zastąpienia ludzi.

Automatyzacja magazynu

Automatyzacja pozwoli na optymalizację magazynu i zachodzących w nich procesów, dotyczących przyjęcia, składowania, przygotowywania i wysyłania towarów. W efekcie, dzięki optymalizacji zarządzanie magazynem staje się wygodne, sprawne i wydajne. Nie ma automatyki magazynowej bez szeregu urządzeń i właściwego oprogramowania. Takie działanie ma ograniczyć czynnik ludzki, a to powinno przełożyć się na zwiększenie efektywności pracy magazynu oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Komputery przenośne, pomagające przy kompletacji zamówień, regały przejezdne to tylko dwa przykładowe elementy, które składają się na automatyzację magazynu. 

Można wyróżnić kilka istotnych, żeby nie napisać kluczowych rozwiązań, stosowanych w automatyzacji magazynu:

  • inteligentny transport magazynowy – dlaczego? Bo umożliwi bezobsługowe dostarczanie i odbieranie towarów; wykorzystuje się do niego m.in. wózki samojezdne, poruszające się na szynach bądź bezpośrednio po podłożu, a także przenośniki i systemy transportu podwieszanego (piszemy o tym tutaj),
  • automaty kompletujące zamówienia, przygotowujące towary do wysyłki bez udziału pracowników,
  • stacje kompletacji, czyli stanowiska pracy wspierane przez automatykę i zaprojektowane tak, że ryzyko pomyłek przy kompletacji zamówienia jest zminimalizowane,
  • sortery, automatyzujące kompletację dwustopniową – sorter dzieli podane mu zbiorczo towary na różne zamówienia,
  • regały zwiększające pojemność magazynu (wspomnieliśmy o tym wyżej) – zalicza się do nich regały przesuwne, zwiększające przestrzeń magazynową poprzez likwidację korytarzy obsługowych, automatyczne regały wysokiego składowania, regały przejezdne oraz automatyczne szafy magazynowe na małe towary.
  • układnice, systemy karuzelowe i wózkowe, umożliwiające pominięcie udziału ludzi w składowaniu i wyciąganiu produktów z regałów oraz w transportowaniu towarów do stacji przeładunkowych lub kompletacyjnych,
  • bufory wyjściowe, umożliwiające automatyczne kompletowanie towarów przez dłuższy czas i łączenie ich w jedną wysyłkę,

Nie jest proste, automatyzacja magazynu, bez względu na to, czy nowego, dopiero projektowanego czy magazynu już istniejącego wymaga zaangażowania profesjonalistów. Bardzo ważna jest umiejętność odczytania i zrozumienia potrzeb klienta, który jest  coraz bardziej świadomy w tej dziedzinie, a sama automatyzacja to obszar, który ciągle się rozwija. Coraz większą rolę odgrywa obsługa posprzedażowa, a kwestia automatyzacji jest na tyle skomplikowana, że musimy zapewnić klientom wysoki poziom obsługi.

Automatyzacja pod opieką

Warunki serwisu powinny być jasno określone w umowie, wtedy obie strony transakcji wiedzą jak powinny przebiegać standardowe działa w przypadku prac. W przypadku kiedy firma posiada wewnętrzny dział utrzymania ruchu, część kwestii można pozostawić właśnie temu działowi. By takie rozwiązanie było skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie szkoleń z budowy i zasad działania urządzeń automatycznych. W przypadku kiedy taki dział nie istnieje albo właściciel firmy nie chce przenosić odpowiedzialności na swój zespół, warto zwrócić uwagę, by w firmie oferującej automatyzację, zespół tworzyli specjaliści, czyli projektanci, monterzy, instalatorzy, automatycy, programiści oraz elektrycy. Bazy serwisowe zlokalizowane są na terenie całego kraju to również niewątpliwy atut, który powinien ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy. Taki układ przyspieszy czas reakcji na zgłoszoną usterkę i ułatwi dotarcie zespołu do wskazanej lokalizacji. Część usterek powinna być możliwa do naprawy zdalnie lub na miejscu u klienta, może się jednak przytrafić, że elementy będą wymagały przewiezienia i zdiagnozowania problemu w punkcie serwisowym. Większość systemów monitorowana będzie za pomocą sieci VPN, a przygotowane programy informacje o usterce powinny przesyłać na bieżąco. Warto sprawdzić też jak wygląda kwestia zgłoszeń mailem i telefonicznie. Przy automatycznych rozwiązaniach niezwykle ważna jest jakość, wymiarowe palety, nieprzekraczające masy, kartony, tacki czy pojemniki w zdeklarowanych, poprawnych gabarytach. Każde odstępstwo od reguły może kosztować przedsiębiorcę wstrzymanie częściowej pracy działu czy magazynu.

Fot|: Warehouse Automation Solution | www.addverb.in