Odpowiedzialność przedsiębiorstw i prowadzonych przez nie działań na rzecz środowiska naturalnego, już dawno wykroczyła poza ramy obowiązku wypełniania przepisów wynikających z regulacji BHP, P. POŻ. czy ochrony środowiska. Firmy obecnie prowadzą spójną strategię ochrony środowiska, która pozwala im przekuć te działania na wymierne oszczędności finansowe. Za taką strategią stoi także mocny fundament marketingowy przedsiębiorstwa, który pozwala budować wizerunek marki odpowiedzialnej ekologicznie w oczach jej potencjalnych klientów. 

Centrum logistyczne Nike w Belgii w całości zasilane z energii odnawialnej

W połowie września 2019 roku firma Nike poinformowała, że otworzyła w miejscowości Ham w Belgii nowe centrum logistyczne, które zasilane jest w pełni z energii odnawialnej. Energia elektryczna potrzebna do prawidłowego działania magazynu wytwarzana jest z 5 lokalnych źródeł energii, przy czym każde z nich oparte jest na innej technologii. Centrum dystrybucji o powierzchni ok. 140 tys. m2 które "ochrzczono" nazwą "COURT", zasilane jest z elektrowni słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, hydroelektrycznej i biomasy.
Infrastruktura komunikacyjna tego kompleksu logistycznego prócz bliskiej lokalizacji kolei i autostrad ma dostęp do kanałów wodnych. Dzięki kanałom 99% kontenerów przybywających do centrum jest przesyłana drogą wodną. Przedstawiciele NIKE szacują, że pozwala to wyeliminować 14 tys. transportów ciężarowych w ciągu roku, co w konsekwencji redukuje związaną z przejazdami ciężarówek emisją dwutlenku węgla.
W centrum Court dba się także o redukcję ilości odpadów. Ponad 95% odpadów generowanych przez ten logistyczny hub jest poddawanych recyklingowi. W informacji prasowej znajdziemy wzmiankę, podającej jako przykład ścieżki komunikacyjne dla pracowników wokół zakładu, które zostały wykonane z poddanego recyklingowi obuwia.

Amazon zamawia 100 tysięcy elektrycznych vanów dostawczych

W tym samym czasie Amazon ogłosił swoją strategię zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przedstawiciele Amazona zadeklarowali, że do 2040 roku całkowicie wyeliminują emisję dwutlenku węgla generowanego przez obiekty przedsiębiorstwa. Jednocześnie od 2021 roku klienci korzystający z usług Amazona, będą otrzymywać swoje dostawy vanami z napędem elektrycznym. Wszystkie zamówione od firmy Rivian vany elektryczne w liczbie 100 tys. aut, będą pracować przy dostawach do 2030 roku. 
W planach Amazona znajduje się także wykorzystanie w swojej działalności energii odnawialnej, do roku 2024 ma ona zaspokajać 80% potrzeb firm. Całkowite pokrycie zużycia energii ze źródeł odnawialnych ma zostać zrealizowane do 2030 roku.

 

Ekologia w polskich magazynach

Mniejsze przedsiębiorstwa także mogą wykorzystywać „modę” na ekologię. Prawidłowa gospodarka odpadami i inwestycje w optymalne wykorzystywanie energii elektrycznej, a także pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych, pozwoli na generowanie na przestrzeni miesięcy realnych oszczędności finansowych.
Optymalizacja gospodarki odpadami powinna się rozpocząć już na etapie procedur i doboru pojemników do sortowania odpadów. Warto przyjrzeć się sposobom składowania odpadów, umowom z firmami odbierającymi odpady, a także harmonogramowi ich wywozów.
Duże powierzchnie dachu magazynu mogą być znakomitym miejscem do umieszczenia paneli fotowoltaicznych, o ile konstrukcja i nośność dachu, pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania. Często na tego typu instalacje można pozyskać dotacje z programów rozwoju gospodarki proekologicznej i funduszy Unii Europejskiej. 
Stosowane wyposażenie magazynu powinno być łatwe w recyklingu. O ile stalowe konstrukcje regałów to przykład materiału, który bardzo łatwo wykorzystać ponownie. Warto przyjrzeć się pozostałym elementom wyposażenia i odszukać informacje, które świadczą o możliwości ich recyklingu. Producent rodziny osłon i odbojnic magazynowych d-flexx firma DANCOP wykorzystuje w swojej produkcji materiały umożliwiające 100% recykling zużytego produktu. Podobnie ma się sprawa z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu pakowania i wysyłki. Dbanie o środowisko naturalne to trend, który potrafi przynieść firmie korzyści w formie oszczędności i podnieść rangę marki w oczach obecnych i przyszłych klientów.

 

Źródła:
Materiały prasowe firmy Nike - link
Serwis Supplychaindive.com - link