Szeroko rozumiana logistyka jest ważnym ogniwem procesów biznesowych w większości współczesnych przedsiębiorstw. Stanowi ona również dosyć istotną pozycję po stronie wydatków w rachunkach wyników. W niektórych sektorach (np. wysokokonkurencyjne branże e-commerce) logistyka jest ostatnim miejscem, gdzie możliwa jest jeszcze jakakolwiek optymalizacja kosztowa.

Jak zoptymalizować koszty logistyki w przedsiębiorstwie

Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej

Pierwszym krokiem w redukowaniu kosztów logistycznych powinna być analiza wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Jako przykład weźmy popularny w Polsce typ magazynu o wysokości 4-6 m. Jeśli w obiekcie tym ładunki składowane byłyby na paletach układanych na posadzce, to - po odliczeniu niezbędnych korytarzy roboczych - na 1 m2 powierzchni przypadać będzie zaledwie 0,4-0,5 palety. Po zainstalowaniu w magazynie regałów paletowych wysokiego składowania z 3 lub 5 poziomami, wskaźnik wykorzystania dostępnej powierzchni zwiększy się odpowiednio o 400% (poziomy 0+3: 1,6 palety/m2) lub 600% (poziomy 0+5: 2,4 palety/m2). Dodatkowo, przedsiębiorstwa operujące mniejszymi jednostkami ładunkowymi (opakowaniami zbiorczymi lub jednostkowymi) dolne poziomy regałów paletowych mogą wyposażyć w półki do order pickingu, dzięki czemu nie będą musiały wydzielać osobnej przestrzeni na regały półkowe.

Integracja systemów informatycznych

W typowym przedsiębiorstwie z sektora e-commerce funkcjonuje co najmniej kilka systemów informatycznych: sklep internetowy do przyjmowania zamówień; bramka do akceptacji płatności; oprogramowanie do zarządzania stanami magazynowymi; program do fakturowania i w końcu system zamawiania przewozu. Nietrudno wyobrazić sobie ile czasu może zająć "ręczna" (mailowa lub papierowa) wymiana danych pomiędzy poszczególnymi działami w firmie w momencie wpłynięcia zamówienia w sklepie internetowym. Dzięki integracji wszystkich podsystemów informacja o opłaconym zamówieniu automatycznie (tj. bez udziału człowieka) przekazywana jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za jego realizację i kopiowana do poszczególnych podsystemów.

Automatyzacja procesów magazynowych

W momencie, gdy liczba obsługiwanych operacji w przedsiębiorstwie zaczyna przekraczać aktualne możliwości kadrowe, pierwszym pomysłem większości menedżerów jest zatrudnienie kolejnych pracowników. Należy jednak pamiętać, że koszty zaangażowania nowego personelu nie ograniczają się wyłącznie do składników wynagrodzenia, a obejmują również szkolenia, potencjalne błędy w okresie próbnym, wysoką rotację wśród młodych osób oraz zakup wyposażenia indywidualnego. Kwestia ta nabiera kolejnego wymiaru w przypadku sprzedaży sezonowej - jak pozyskać dodatkowe ręce do pracy na tzw. "górce" i co z nimi zrobić w okresie przestoju?

Rozwiązaniem tego problemu może być automatyzacja procesów magazynowych. Nie chodzi tu jednak o całkowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego przez roboty (na co na razie mogą sobie pozwolić wyłącznie przedsiębiorstwa o dużym wolumenie obrotów), a automatyzację wybranych, rutynowych czynności, które zebrane razem mogą wygenerować znaczące oszczędności. Przykładem technologii będących w zasięgu ręki większości średnich przedsiębiorstw mogą być:

  • systemy pick-by-voice albo pick-by-light - przyspieszające proces kompletacji i eliminujące błędy ludzkie;
  • przenośniki rolkowe lub roboty AGV - usprawniające transport wewnętrzny;
  • urządzenia pakujące - ograniczające ilość czynności wykonywanych manualnie;
  • WMS z algorytmami uczenia maszynowego - przyspieszający proces załadunku i rozładunku w magazynie.