Lean management,

pol. szczupłe zarządzanie, to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.  Lean management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. System "szczupłego zarządzania" Toyoty operał się na dwóch podstawowych zasadach:

 • automatycznym wstrzymaniu linii produkcyjnej w momencie pojawienia się błędu, w celu uniknięcia produkcji wadliwych wyrobów
 • produkcji tylko części aktualnie potrzebnych

Najważniejsze to zasada tworzenia wyrobów jak najwyższej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu marnotrawstwa energii, materiałów i procesów.

TPS (ang. Toyota Production System) stał się zaczątkiem lean manufacturing, pozwalacjącego na uzyskanie większej wydajności i na skrócenie czasu cyklu przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Podstawowe zasady lean management

Lean management dostosowuje się do potrzeb, celów i możliwości danego przedsiębiorstwa.

Podstawą lean management są następujące zasady:

 • Określenie wartości z punktu widzenia klienta. Elementy pojawiające się w procesie produkcji, które nie mają znaczenia dla wartości, uznaje się za marnotrawstwo.
 • Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping VSM) to stworzenie mapy przepływu wartości, w której bierze się pod uwagę wykorzystanie energii, materiałów itp  oraz ewentualne marnotrawstwo, sugerując jednocześnie możliwe rozwiązania problemów.
 • Stworzenie ciągłego przepływu wartości, w którym nie ma miejsca na przerwy, zakłócenia czy przestoje.
 • Utworzenie systemu ssącego (ang. pull) w miejsce tradycyjnego systemu pchającego (ang. push). Dzięki niemu pracę wykonuje się wtedy, gdy jest na nią popyt.
 • Nieustanne dążenie do doskonałości (jap. kaizen). Wdrożenie lean management nie jest jednorazową zmianą. Wymaga ono ciągłych poszukiwań udoskonaleń z zastosowaniem metody małych kroków.

Założenia :

 • Elastyczność struktury organizacyjnej,
 • Ciągłe udskonalenie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników,
 • Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem,
 • Podział odpowiedzialności.

Do obszarów astosowań koncepcji Lean Management należy:

 • produkcja,
 • zaopatrzenie i zbyt,
 • organizacja i kierowanie.

 

Korzyści płynące z wdrożenia szczupłego zarządzania

Wdrożenie szczupłego zarządzania wzmacnia konkurencyjność organizacji, najważniejsze korzyści to:

 • ograniczenie kosztów działalności,
 • zwiększenie elastyczności oraz szybkości w dostosowywaniu się do zmian w popycie i wymaganiach klientów,
 • uzyskanie wyższych wyników (zwiększenie produktywności),
 • poprawa jakości produktów i świadczonych usług,
 • zmniejszenie zapasów i poprawa wskaźnika obrotu zapasami,
 • poprawa cash flow

Koncepcja zarządzania Lean management