Logistyka - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta [1[.

Co jest ważne w logistyce?

Prosto ujmując - sprawne działanie. Logistyka opiera się na sprawnym działaniu i zarządzaniu procesem, w którym produkt rozpoczyna swoją drogę od chwili przejęcia go, do momentu, gdy trafia w ręce konsumenta. Ponieważ procesy zachodzące w logistyce są bardzo złożone, nie bez powodu podkreśla się ich współzależność.

Zadania logistyki:

 • koordynacja przepływu surowców, materiaów, wyrobów gotowych do konsumentów,
 • minimalizacja kosztów przepłuwy,
 • podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.

Kiedy myślimy o logistyce, osoby nie związane z branżą wyobrażają sobie, że jest to tylko przewóz towaru z punktu A do punktu B, a cały proces jest bardzo prosty. W rzeczywistości to szereg działań powiązanych ze sobą i uzupełniających się, które mają na celu usprawnienie zarządzania procesmi przepływu towarów, podporządkowanie czynności logistycznych wymogom obsługi odbiorcy, zwiększenie efektywności przepływu, a więc obniżenie kosztów logistycznych.

Zasada 7W :

 • Właściwy produkt,
 • Właściwa ilość,
 • Właściwy stan,
 • Właściwe miejsce,
 • Właściwy czas,
 • Właściwy konsument,
 • Właściwa cena.

Działania logistyki to przyjmowanie zleceń, wybór środka transportu, zaplanowanie tres, a także przygotowanie przesyłek, sporządzanie dokumentacji przewozowej oraz odprawy celne.

Rodzaje logistyki

Wyróżnić można:

 • Logistyka zaopatrzenia,
 • Logistyka produkcji,
 • Logistyka dystrybucji,
 • e-logistyka,
 • Logistyka transportu,
 • Logistyka miejska.

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia polega na zarządzaniu zakupami. Zarządzanie zakupami ma zagwarantować optymalne finkcjonowanie łańcucha dostaw. W logistyce zaopatrzenia ważna jest gwarancja ciągłości dostaw, świetna współpraca z dostawcami, a także optymalizacja kosztów zakupów. największy wpływ na logistykę zaopatrzenia na sposób dostarczanego produktu, działanie dostawców oraz dostępność surowca. Jeśli logistyka zaopatrzenia zawodzi, kolejny  jej rodzaj zawodzi: logistyka produkcji.

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji to planowanie, zarządzanie i kontrolowanie przebiegu procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie. 

Logistyka dystrybucji

Przepływ tj. ruch towarów z magazynu wyrobów gotowych producenta bezpośrednio lub przez pośredników do odbiorców końcowych, czyli konsumentów. Logistyka dystrybucji jest silnie powiązana z logistyką zaopatrzenia oraz produkcji. Dystrybucja może odbywac się przez instytucje i przedsiębiorstwa różnego rodzaju. Mogą być to hurtownie, pośrednicy sprzedaży, instytucje świadczące inne usługi. W przedsiębiorstwach dział marketingu i logistyka dystrybucji są ze sobą ściśle powiązane. Dział marketingu powinien wykonać badania rynku, które skutecznie określą potrzeby konsumenta i sposób zbytu konkretnego produktu.

E-logistyka

E-logistyka (ang. e-Logistics) - wszystkie usługi, które są wsparciem w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, która nie są powiązane w żadnym stopniu z przemieszczeniam się twarów w sposób fizyczny. Działalność e-logistyki nie ma nic wspólnego z dystrybucją czegokolwiek. Ten rodzaj logistyki zajmuje się realizacją procesów wirtualnych. Procesy e-logistyki najczęściej odbywają się w sieci internetowej. Mają pełnić funkcje koordynacyjne oraz integracyjne wobec wsplników bizneoswych w łańcuchu dostaw. Programy takie jak ERP, CRM oraz WMS to dziś w zasadzie codzienność w wielu firmach.

Logistyka transportu

Najbardziej obszerny dział. Ten rodzaj logistyki to nie tylko optymalizacja kosztów. Logistyka transportu skraca czas realizacji zamówienia. Cel logistyki transportu: dostarczenie okreslonego produktu, w określone miejsce w określonym czasie.