Zgodnie z danymi statystycznym opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku około 20% wypadków przy pracy, miało miejsce w branżach przetwórstwa przemysłowego i gospodarki magazynowej lub transporcie. Z danych tych wynika, że praca na hali magazynowej lub produkcyjnej obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem zawodowym. Spójrzmy jak minimalizować skutki tych wypadków, które rzutują wielowymiarowo na działalność przedsiębiorstwa.

Analiza danych statystycznych z GUS

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według PKD w 2018 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – raport "Wypadki przy pracy w 2018 roku"

 

Hale magazynowe i produkcyjne znajdują się w czołówce miejsc, w których dochodzi do wypadków przy pracy. Wyżej notowane są tylko kopalnie, a także zakłady usług komunalnych zajmujące się gospodarowaniem odpadami i ściekami.

Wydarzenia powodujące uraz w 2018 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – raport "Wypadki przy pracy w 2018 roku"

Przyglądając się wydarzeniom, które najczęściej powodują urazy uczestników wypadków, łatwo zauważymy, że aż co trzeci wypadek powodowany jest przez uderzenie lub zderzenie z nieruchomym obiektem. Takich obiektów na halach magazynowych i produkcyjnych jest bardzo wiele, począwszy od regałów magazynowych, po elementy konstrukcyjne hal, kończąc na maszynach, elementach instalacji i drobnym wyposażeniu zakładu. Kolejne 20% przypadków to uderzenia przez obiekty będące w ruchu. GUS nie podaje szczegółowego opisu tej kategorii, zapewne znajdują się tam także wypadki związane z urazami powodowanymi przez spadające przedmioty. O tego typu obiekty także na halach magazynowych nie trudno, wystarczy spojrzeć na regały paletowe w systemach wysokiego składowania. 

Przyczyny wypadków w 2018 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – raport "Wypadki przy pracy w 2018 roku"

Analiza statystyczna GUS podaje, że przeważająca część wypadków (ponad 60%) wynika z nieprawidłowego zachowania się pracowników. Na następnej pozycji pojawiają się niewłaściwy stan czynników materialnych lub brak, niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym. Dopasowując wymienione kategorie do realiów pracy na magazynie, do najczęstszych przyczyn zaliczać będziemy:

  • ​niewłaściwy stan regałów magazynowych;
  • zaniedbanie przez pracowników wykonywania przeglądów regałowych;
  • niewłaściwy stan palet magazynowych;
  • zaniedbanie przeglądów i klasyfikacji pool’u paletowego, nie korzystanie z kart oceny palet;
  • niewłaściwe składowanie palet z towarem lub ich złe ułożenie towaru na palecie;
  • niewłaściwy stan wózków paletowych i widłowych;
Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w 2018 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – raport "Wypadki przy pracy w 2018 roku"

Powyższy wykres obrazujący czynności wykonywane przez pracownika ulegającego wypadkowi pokazuje, że 97% wypadków związane jest z ruchem, przemieszczaniem się lub operowaniem na przedmiotach i narzędziach. Zwykła czynność kompletacji zamówienia na hali magazynowej niestety idealnie wpasowuje się w schemat tych grożących wypadkiem czynności.

Ochrona kończyn i głowy przed urazami w trakcie kompletacji zamówień

Profil ochronny, elastyczny typu A naklejony na stalowy trawers regału półkowego

Zdj. 1 Profil ochronny, elastyczny typu A naklejony na stalowy trawers regału półkowego

Profil ochronny, elastyczny typu A naklejony na stalowy trawers regału paletowego, chroniący głowę pracownika pobierającego przedmioty z poziomu 0

Zdj. 2 Profil ochronny, elastyczny typu A naklejony na stalowy trawers regału paletowego, chroniący głowę pracownika pobierającego przedmioty z poziomu 0.

 

Ręczny proces kompletacji zamówienia na magazynie związany jest z poruszaniem się pracownika wśród regałów magazynowych. W wyniku pośpiechu, chwili dekoncentracji przy tej czynności, bardzo łatwo o uderzenie kończyną lub głową o twarde, najczęściej stalowe elementy regału. Efektem może być rana lub uraz tłuczony. Zabezpieczenie elementów regału profilami ochronnymi może w niewielkim stopniu zmniejszyć częstotliwość takich wypadków (barwy ostrzegawcze profilu), ale w ogromnej części niweluje skutki uderzenia, ból i dyskomfort pracownika.

Oklejanie nadproży, elementów stalowych osłonami z pianką ochronną

Profil ochronny na wystającym elemencie infrastruktury magazynowej.

Zdj. 3 Profil ochronny na wystającym elemencie infrastruktury magazynowej.

Zabezpieczenie krawędzi antresoli magazynowej na szlaku komunikacyjnym.

Zdj. 4 Zabezpieczenie krawędzi antresoli magazynowej na szlaku komunikacyjnym.

 

Zabezpieczenie profilami ochronnymi twardych elementów, często ostro zakończonych jest dobrą praktyką, szczególnie na trasach komunikacyjnych. Dodatkowe znaczenie w ich przypadku ma barwa ostrzegawcza profili, które może zmusić pracownika do pochylenia głowy przy przemieszczaniu się pod wystającym elementem.

Różne typy profili ochronnych

Profile ochronne dostępne w naszej ofercie, wykonywane są w wielu wariantach. Najpopularniejsze zastosowanie znajdują profile narożne, nie mniej warto pamiętać o istnieniu profili osłonowych na rury, elementy o zaokrąglonych kształtach, a także pokrywające niebezpiecznie wystające płaskie elementy maszyn i urządzeń.

Poniżej prezentacja dostępnych typów profili ochronnych. Więcej szczegół technicznych na ich temat znajdą Państwo na poszczególnych podstronach produktów w kategorii: https://www.wszystkodomagazynu.pl/katalog/profile-ochronne

Przekroje różnych typów profili ochronnych z pianki

Rys. 1 Przekroje różnych typów profili ochronnych z pianki

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny – link do raportu