Ignorowanie uszkodzeń regałów magazynowych, brak serwisu, przeglądów i niestosowanie zabezpieczeń to bardzo ryzykowne działanie, które może zakończyć się nie tylko katastrofą finansową, ale i tragicznymi w skutkach wypadkami z udziałem pracowników magazynu.

Uszkodzony regał jest znacznie bardziej podatny na zawalenie, czy upadek i zniszczenie przechowywanego towaru.

Pośpiech, gorsza dyspozycja, brak doświadczenia operatora wózka widłowego sprawia, że może uderzyć kierowanym przez siebie pojazdem w elementy regału. Być może, nie spowoduje to jego natychmiastowego zawalenia, ale brak reakcji na takie zdarzenie prowadzi do kłopotów. Każde kolejne uderzenie w odkształcony, skręcony element może zakończyć żywot regału.

Oczywiście można wymienić uszkodzony element lub dokonać jego naprawy np. metodą ROS. Nie eliminuje to jednak zagrożenia, że podobna sytuacja się powtórzy.

Chcąc zminimalizować uszkodzenia regałów, należy zastosować zabezpieczenia jego poszczególnych elementów, które omówimy poniżej.

Stalowa odbojnica czołowa słupa regału

Stalowa odbojnica czołowa słupa regału chroni ten element nośny przed uderzeniami wózka z opuszczonymi widłami, bądź transportowaną paletą w trakcie za/rozładunku. Odbojnica mocowana jest do posadzki za pomocą kotew i nie ma styczności z konstrukcją regału. W zależności od swojej wysokości chroni całą stopę i dolną część słupa regału. Do zalet tego zabezpieczenia należy jego stosunkowo łatwy montaż i demontaż oraz wytrzymałość. Minusem jest ograniczenie przez odbojnicę powierzchni korytarza komunikacyjnego potrzebnej do jej zamontowania.

Stalowe odbojnice ramy

Stalowe odbojnice ramy stosuje się do ochrony całej ramy regału. Składa się ona najczęściej z dwóch odbojnic czołowych słupa i poprzecznej belki ceownika. Odbojnica jednak może chronić regał i nisko składowany towar na całej długości korytarza. Wówczas szyny ceowników mocuje się do stalowych słupków środkowych kotwionych do podłoża.

Odbojnice ramy z wypełnieniem drewnianym

Odbojnice ramy z wypełnieniem drewnianym są wariantem stalowych odbojnic ram. W ich przypadku zamiast stalowego ceownika stosuje się drewniane belki. Zaletą tego rozwiązania jest niski koszt, łatwość montażu i wysoka dostępność materiału wypełnienia. Wadą jest niższa wytrzymałość w stosunku do wersji stalowej.

Odbojnice słupa regału z tworzywa sztucznego

Odbojnice słupa regału z tworzywa sztucznego są alternatywą stalowych odbojnic mocowanych do posadzki. Wykonane z polimeru odbojnice nakłada się bezpośrednio na słup regału. Zaletą tego rozwiązania jest szybkość i łatwość montażu bez potrzeby ingerowania w posadzkę magazynu. Przestrzeń korytarza komunikacyjnego nie jest ograniczana przez kotwy i wystające elementy odbojnicy. W łatwy sposób można zwiększyć obszar chronionej powierzchni słupa poprzez nałożenie na niego kolejnych odbojnic. Minusem jest niższa odporność na uderzenia w stosunku do odbojnic stalowych.