Większość managerów logistyki patrzy na stosowanie podpór w procesie rozładunku i wyładunku tylko z perspektywy bezpieczeństwa pracowników i sprzętu bezpośrednio biorącego w nim udział. Jednak stosowanie podpór pod naczepy, może mieć ogromne uzasadnienie ekonomiczne dla managera spedycji zarządzającego czasem pracy kierowcy ciągnika.

Mobilna podpora naczepy jako element optymalizacji czasu pracy kierowcy

Niedobór zawodowych kierowców na rynku pracy

Brak odpowiedniej ilości kierowców zawodowych, który mógłby zaspokoić potrzeby rynku, w naturalny sposób wymusza, by cały proces transportu i czas ich pracy był zoptymalizowany. Przestój w pracy kierowcy w czasie trwania rozładunku, a następnie załadunku, zdecydowanie wydłuża wykonanie zlecenia spedycyjnego. Nałożenie się tych dwóch problemów oznacza znacznie wyższe koszty działalności firmy spedycyjnej.

Podmiana naczep sposobem na skrócenie przestojów

Niestety wciąż mało praktykowanym sposobem na skrócenie przestojów kierowców w strefie przeładunkowej, jest zamiana naczep ciągnika. W sytuacji idealnej kierowca dostarczający do odbiorcy towar, pozostawia do rozładunku przywiezioną naczepę i zabiera wcześniej przygotowaną i załadowaną naczepę.

O bezpieczeństwo towaru i ludzi zadba podpora do naczep

Stabilność naczepy w doku przeładunkowym powinna być utrzymywana dzięki mobilnej podporze. Należy pamiętać o właściwym jej doborze. Podpora musi sprostać obciążeniu jakie może generować załadowana naczepa w połączeniu z wózkiem widłowym i jego operatorem. 

Mobilność, duża nośność, certyfikacja - cechami dobrej podpory

Podpora, która ma dbać o bezpieczeństwo pracujących w strefie przeładunkowej ludzi i towaru, musi charakteryzować się solidną konstrukcją i masą. Stąd jej ogromnym atutem będzie wyposażenie w koła toczne, umożliwiające swobodny jej transport. Potwierdzenie właściwości ochronnych podpory badaniami technicznymi i wydaniem certyfikatu przez niezależną od producenta instytucję będzie kolejnym plusem. Wszystkimi wymienionymi  powyżej parametrami charakteryzuje się podpora do naczep firmy DANCOP. 

Testuj przydatność podpory nie ponosząc kosztów jej zakupu

Jeśli masz wątpliwości co do przydatności podpory w swojej firmie. Możesz skorzystać z naszej specjalnej oferty, pozwalającej przetestować podporę bez potrzeby jej zakupywania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: WARUNKI TESTOWANIA PODPORY NACZEPY TIR-A DVS1 FIRMY DANCOP

Pomost nadprożny, 500 kg, 760x400 mm
Pomost nadprożny, 500 kg, 760x400 mm
599,00 zł
736,77 zł brutto
Rampa najazdowa, 200 kg, 800x800 mm
Rampa najazdowa, 200 kg, 800x800 mm
869,00 zł
1.068,87 zł brutto