Każdy pracodawca (choć nie każdy w jednakowym zakresie) podlega przepisom regulującym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z ustawowych obowiązków jest stworzenie i utrzymanie w należytym stanie szeregu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, z których na co dzień korzystają pracownicy przedsiębiorstwa.

Szatnia pracownicza - szafki szatniowe marki C+P

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - podstawowe wymogi

Katalog obowiązkowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest listą zamkniętą i obejmuje:

  • szatnie,
  • umywalnie,
  • ustępy,
  • pomieszczenia z natryskami,
  • jadalnie (z wyjątkiem stołówek),
  • pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem,
  • pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

Pomieszczenia te muszą być zlokalizowane w tym samym budynku, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki lub co najmniej połączone z nim zabudowanym przejściem. Oznacza to m.in. że nie można nakazać pracownikom opuszczania budynku w celu skorzystania z przenośnych toalet ustawionych na otwartej przestrzeni. Wymóg ten nie obowiązuje w sytuacji, gdy większość prac prowadzonych jest na zewnątrz obiektów, tj. np. na budowach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wymogi szczegółowe

Pierwszym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wymienionym w Rozporządzeniu BHP jest szatnia. Podstawową funkcją szatni pracowniczych jest umożliwienie przechowywania odzieży prywatnej pracowników w taki sposób, aby nie uległa zabrudzeniu - służą temu modułowe szafy szatniowe umożliwiające zamknięcie ubioru roboczego i osobistego w osobnych boksach. W szatni powinna być również zainstalowana odpowiednia liczba miejsc siedzących, izolacja chroniąca przed wilgocią i utratą temperatury oraz system wentylacyjny zapewniający co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

 

Szafki szatniowe, szatnie pracownicze - wszystkodomagazynu.pl

 

W bezpośrednim sąsiedztwie szatni powinny znajdować się umywalnie podłączone do bieżącej ciepłej i zimnej wody. W przypadku prac powodujących istotne zabrudzenie ciała konieczne jest dodatkowo zainstalowanie kabin natryskowych - po jednej na każdych 8 pracowników najliczniejszej zmiany. Ze względów praktycznych umywalnie organizuje się zazwyczaj razem z ustępami. Należy przy tym pamiętać, że w budynkach wielokondygnacyjnych toalety muszą być zlokalizowane na każdym piętrze i nie dalej niż 75 m od któregokolwiek stanowiska pracy.

Średnie i duże zakłady zobowiązane są ponadto do wydzielenia w swoich obiektach pomieszczeń z przeznaczeniem na jadalnię oraz higienę osobistą kobiet. Osobna przestrzeń do spożywania posiłków wymagana jest wtedy, gdy na jednej zmianie przebywa jednocześnie ponad 20 osób. Ciekawostką jest fakt, że wymóg ten nie obowiązuje, jeśli w przedsiębiorstwie wykonywana jest praca wyłącznie o charakterze biurowym. Analogicznie - w przypadku zatrudniania powyżej 20 kobiet na jednej zmianie konieczne jest zapewnienie miejsc do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, w liczbie nie mniejszej niż jedno miejsce na 300 osób.

W przypadku palarni ustawodawca nie sformułował szczegółowych kryteriów dot. powierzchni przypadającej na jednego pracownika. Niezbędne jest jednak zadbanie o to, aby osoby niepalące nie były w żaden sposób narażone na wdychanie dymu tytoniowego. Ze względów praktycznych palarnie wydziela się więc na ogół poza budynkiem lub w pomieszczeniu, gdzie możliwa jest co najmniej dziesięciokrotna wymiana całego powietrza w ciągu godziny.

Kompletne wyposażenie mebli szatniowych a także stołówek pracowniczych mogą znaleźć Państwo na podstronach naszych sklepów internetowych. W przypadku szafek szatniowych ich oferta znajduje się w kategorii: Szafy ubraniowe BHP, metalowe

Wyposażenie stołówek pracowniczych można zakupić przeglądając ofertę kategorii: Zestawy mebli do jadalni.