Regały paletowe - wszystkodomagazynu.pl

Regały paletowe powstały, by ułatwiać i przyspieszyć proces logistyczny produktów transportowanych i magazynowanych na paletach. Specjalizacja magazynów i różnorodność produktów sprawiły, że z podstawowej formy regałów rzędowych (paletowych tradycyjnych) powstały ich modyfikacje.

Typy regałów paletowych

Sposób organizacji przestrzeni ładunkowej pozwala wyodrębnić cztery najpopularniejsze rodzaje regałów paletowych:

 • regały paletowe tradycyjne (regały rzędowe, konwencjonalne),
 • regały paletowe wjezdne (drive-in),
 • regały paletowe przesuwne (przejezdne),
 • regały paletowe przepływowe (rolkowe, push-back).

O właściwy dobór regałów, warto zadbać już na etapie projektowania magazynu. Zapewni to optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, usprawni dystrybucję produktów i ograniczy koszty. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie konsultacji z ekspertami w dziedzinie projektów logistycznych. Eksperci firmy Darlog wspólnie z biurem architektonicznym i Państwa wytycznymi przeprowadzą analizę, która pozwoli na podjęcie prawidłowych decyzji inwestycyjnych. 

Zalety regałów paletowych

Modułowa konstrukcja regałów paletowych, możliwość ich przystosowania na potrzeby różnych typów towarów sprawia, że stanowią najkorzystniejsze rozwiązanie w wielu projektach logistycznych.
Wśród głównych zalet regałów paletowych można wymienić:

 • szybki i łatwy montaż,
 • optymalizacja dostępnej powierzchni magazynowania,
 • możliwość dopasowania do każdego typu produktu pod kątem jego wagi i rozmiaru,
 • łatwa kontrola stanów magazynowych wynikająca ze schematyczności regałów,
 • stabilna i wytrzymała konstrukcja,
 • niskie koszty utrzymania (naprawa regałów, przeglądy),
 • możliwość konfiguracji na potrzeby ręcznej kompletacji zamówień.

 

Regały paletowe wjezdne

Regały paletowe wjezdne - wszystkodomagazynu.pl

Regały paletowe wjezdne, poprzez wyeliminowanie korytarzy komunikacyjnych, pozwalają zwiększyć wykorzystanie powierzchni magazynowej aż do 85%. Najczęściej wykorzystuje się je do składowania produktów jednorodnych o długiej dacie ważności. Wynika to z systemu organizacji składowania LIFO lub FIFO.
W systemie LIFO ("ostatnie weszło – pierwsze wyszło") istnieje jeden korytarz dostępu. Paleta załadowana na regał jako ostatnia opuszcza go jako pierwsza.
W koncepcji FIFO ("pierwsze weszło – pierwsze wyszło") istnieją dwa korytarze dostępu do regału. Po jednym z każdej jego strony. Z jednej towar jest wkładany z drugiej wyjmowany.

Regały paletowe przesuwne

Regał paletowy przesuwny - wszystkodomagazynu.pl

W regałach paletowych przesuwnych podobnie jak w przypadku wjezdnych maksymalizowana jest powierzchnia składowania. Dostęp do towaru wymaga wyłącznie jednego mobilnego korytarza, gdyż regały osadzone są na ruchomych podstawach. Korytarz dostępowy tworzony jest poprzez przemieszczenie odpowiednich regałów poruszających się po szynach.
W zależności od wdrożonej koncepcji operator magazynu, tworzy korytarz roboczy w sposób ręczny, zdalny lub automatyczny. Stosowanie tego typu rozwiązania jest zalecane w mroźniach i chłodniach ze względu na jego walory ekonomiczne.

Regały paletowe przepływowe

Regał paletowy przepływowy - wszystkodomagazynu.pl

Regały paletowe przepływowe zorganizowane są według systemu kolejkowego FIFO, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Różnią się od wymienianych regałów wyposażeniem trawersów w płaszcze rolkowe ustawione pochyle, tak by stanowiły naturalną drogę dla palet, staczających się po nich pod wpływem sił grawitacyjnych. Najwyższym punktem systemu jest miejsce załadunku palet, najniższym stacja końcowa zakończona ogranicznikiem zabezpieczającym paletę przed upadkiem z regału.