Regały wjezdne to regały na których składowanie towaru odbywa się nieco inaczej niż na regałach paletowo-rzędowych (najczęściej spotykane). Regały magazynowe wjezdne wykorzystują blokowe składowanie towarów według zasady LIFO lub FIFO. Konstrukcja regału pozwala na wjazd wózka w korytarz, między ramy regału. Towar nie jest składowany na trawersach, a szynach nośnych, układanie następuje we frontowej części regału.

Regały magazynowe zjezdne świetnie wykorzystują przestrzeń magazynową, sprawdzą się w mroźniach oraz chłodniach, w miejscach gdzie występuje jeden rodzaj asortymentu, przechowywany w skrzyniach lub na paletach.

 

W regałach wjezdnych towar przechowywany jest blokowo, bez możliwości dojścia do dowolnej palety, jak to ma miejsce w przypadku regałów paletowych. Taki sposób składowania i przechowywania towarów w regale wjezdnym pozwala na zastosowanie zasady LIFO, (Last In, First Out) czyli, Ostatni dodany produkt, jako pierwszy zostanie wyjęty.

Regały wjezdne łączą zalety składowania blokowego o wysokim stopniu wykorzystania przestrzeni z tradycyjnym, zapewniając ochronę ładunków. Regały obsługiwane są przez wózki widłowe, najlepszym rozwiązaniem są wózki z fotelem bocznym. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania operator ma dobra widoczność także przy jeździe do tyłu (boku, na zewnątrz korytarza).

 

Odmianą regałów wjezdny, są regały przejezdne, czyli te, które zamontowane są na środku hali, tak by możliwy był do nich dostęp z dwóch stron. W regałach przejezdnych stosować można zasadę FIFO (ang. first in, first out) czyli towary które umieszczono na regale w pierwszej kolejności, pomimo pełnego zatowarowania można wyjąć z drugiej strony, opuszczą więc regał również jako pierwsze. Ważne by w jednym kanale znajdował się tylko jeden rodzaj asortymentu.

 

Regały wjezdne