Regały wspornikowe w składowaniu dłużycowych materiałów budowlanych

Ogromna różnorodność długich materiałów wykorzystywanych w budownictwie sprawia wiele kłopotów kierownikom magazynów, w których są składowane. Właściwe rozmieszczenie i dopasowanie tych towarów na regałach jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracy i samej infrastruktury magazynowej. W tym artykule postaramy się przybliżyć tematykę poprawnego składowania dłużycy na regałach wspornikowych.

Regały wspornikowe ze względu na swoją konstrukcję, pozwalają efektywnie przechowywać dłużyce. Do składowanego na wysuniętych ramionach regału (wspornikach) towaru jest znacznie łatwiejszy dostęp, kolejne poziomy regałowe pozwalają oszczędzać powierzchnię magazynową, a sam towar jest przechowywany w bezpiecznych warunkach, ograniczających prawdopodobieństwo jego uszkodzenia. Modułowa konstrukcja regałów wspornikowych umożliwia łatwe dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb składowania. Może odbywać się to przez dodawanie kolejnych słupów regałowych do rzędu, regulację wysokości rozlokowania wsporników.

Prawidłowe składowanie ładunków na regałach wspornikowych

Chcąc bezpiecznie składować towar na regałach wspornikowych, należy dysponować wiedzą na temat wymiarów towaru, jego giętkości i wagi. Kluczową kwestią może także okazać się świadomość wymiarów urządzenia transportującego towar na i z regału. Wąski rozkład wsporników i słupów zwiększa prawdopodobieństwo kolizji wideł wózka lub uszkodzeń stóp regału.

Dwie złote zasady składowania towaru na regałach wspornikowych:

  1. Wszystkie składowane jednostki towarowe muszą wspierać się na minimum dwóch wspornikach regału.
  2. Jednostki towarowe powinny przewisać poza zewnętrzne słupy maksymalnie o połowę odległości rozstawu między sąsiadującymi ze sobą słupami.
Przykład poprawnego rozmieszczenia towaru na regale

Rys.1. Przykład poprawnego rozmieszczenia towaru na regale z 2 (po lewej) i 3 wspornikami (po prawej).

Praktyczne przykłady rozmieszczenia jednostek produktowych o długości 4 m lub 8 m

Szereg produktów takich jak profile aluminiowe, rury kanalizacyjne, rynny, pręty o długości 4 lub 8 m, mogą być rozmieszczone w poniższy sposób:

Praktyczny przykład rozmieszczenia jednostek produktowych o długości 4 m lub 8 m
Rys. 2

Praktyczny przykład rozmieszczenia jednostek produktowych o długości 3 m lub 6 m

W przypadku materiałów o długości 3 m lub 6 m konfiguracja regały wspornikowego może wyglądać w sposób następujący:

Praktyczny przykład rozmieszczenia jednostek produktowych o długości 3 m lub 6 m
Rys. 3.
 
Jednostki towarowe, by zachować stabilność regału, mogą wystawać poza skrajne wsporniki maksymalnie o 75 cm przy założeniu, że odległość między sąsiadującymi wspornikami wynosi 150 cm.

Przykładowe rozmieszczenie jednostek towarowych o długości 2 lub 4 m

Przykładowe rozmieszczenie jednostek towarowych o długości 2 lub 4 m

Rys. 4

Jak widać przy równomiernym rozłożeniu towaru, jednostka produktowa powinna wystawać poza skrajne wsporniki maksymalnie do 50 cm.

Odległość między słupami regału a sztywność i waga towaru

Na rys. 2 i rys. 4 zaprezentowane były dwa sposoby składowania jednostek towarowych o długości 4 m. Każde z zaprezentowanych rozwiązań ma swoje uzasadnienie zależne od wagi i sztywności składowanego produktu. Konfiguracja, w której odległość między sąsiadującymi wspornikami wynosi 2 m, może być stosowana przy produktach o dużej sztywności. Cechy fizyczne przechowywanego towaru nie mogą powodować, że będzie się on uginał pod wpływem własnego ciężaru na przestrzeni 2 metrów dzielących punkty podparcia. Jeśli masa jednostki produktowej i jej silna giętkość powoduje ugięcie, należy zmienić sposób składowania i przyjąć częstszy rozstaw wsporników dla poprawy bezpieczeństwa (rys. 4).

Gotowe zestawy regałowe można obejrzeć i zakupić w dedykowanej kategorii naszego sklepu Regały wspornikowe.

Oczywiście wymienione powyżej konfiguracje regałowe nie są jedynymi rozwiązaniami. Każdy z nich może być swobodnie rozbudowany w dłuższy rząd regałowy w zależności od potrzebnej powierzchni magazynowej na składowanie produktu.

Jeśli nie masz pewności, jaki regał wybrać, by prawidłowo składować towar na swoim magazynie, skorzystaj z naszej pomocy. Wypełnij formularz kontaktowy i przygotuj dane dotyczące Twoich potrzeb.

    ZAPYTAJ O KONFIGURACJĘ REGAŁU