Barierki i słupki rurowe jako zabezpieczenie infrastruktury magazynowej

Słupki i barierki ochronne w magazynach mają za zadanie nie tylko chronić regały magazynowe, ale także chronić przed uszkodzeniami pozostałe elementy magazynu, jak słupy nośne, bramy. Pomagają również w ochronie zdrowia i życia pracowników, a także maszyn wykorzystywanych w magazynie. Poniżej prezentujemy, jak można je wykorzystać, by zadbać o poprawę bezpieczeństwa pracujących w magazynie ludzi i infrastrukturę magazynową.

Separowanie tras komunikacyjnych dla pieszych i wózków

Optymalnym rozwiązaniem, zapewniającym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i wózków jest oddzielenie ich tras komunikacyjnych. Niestety nie zawsze na etapie projektowania, rozruchu magazynu udaje się przeprowadzić takie bezkolizyjne trasy. Najczęściej przed kierownikami magazynów pojawia się problem takiej organizacji ruchu w hali, by zmaksymalizować bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury magazynowej.

Odgrodzenie pieszego szlaku komunikacyjnego rurowymi barierkami ochronnymi

Odbojnice rurowe oddzielające trasę dla pieszych i wózków widłowych na magazynie

Zaprojektowane trasy komunikacyjne dla pieszych, niestety czasami mogą się nie pokrywać z rzeczywistymi szlakami jakie będą pokonywać pracownicy na magazynie. Dzieje się tak w przypadku błędów w projekcie logistycznym. Może okazać się, że pracownicy chcąc skrócić sobie drogę do pomieszczeń socjalnych, będą przemieszczać się po niezabezpieczonym trakcie lub korzystać z drogi wyznaczonej do ruchu wózków widłowych. W takich przypadkach najłatwiej o tragiczny finał błędu w organizacji ruchu na terenie magazynu. Szlaki piesze prawidłowo i jednoznacznie wyznaczone przez barierki i odbojnice rurowe, pozwalają uniknąć tego typu przykrych zdarzeń losowych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wejść i wyjść z pomieszczeń socjalnych, budynków, na rogach budynków, by zapobiec kolizji wózków i wszelkich pojazdów poruszających się po magazynie z pieszym, który w sposób nagły może pojawić się na trasie przejazdu.

 

Oznaczenie poziome na trasach komunikacyjnych w magazynie

Powierzchnia szlaków komunikacyjnych powinna posiadać oznaczenia poziome, co pozwoli jednoznacznie odróżnić trasy dla pojazdów od tych dla pieszych. Przyjmuje się, że szlaki dla pojazdów, wózków widłowych, należy oznaczać żółtymi liniami. Trasy dla pieszych wyznacza się niebieskimi liniami.

Ochrona bram wjazdowych dzięki odbojom rurowym

Wisząca odbojnica rurowa chroniąca nadproże i górne elementy bramy wjazdowej na magazynie.
Słupek ochronny zabezpieczający elementy magazynowej bramy wjazdowej.

Bramy magazynowe bardzo często ulegają uszkodzeniu w wyniku uderzeń przez wózki widłowe i przewożony przez nie towar. Przymocowane do posadzki stalowe odbojnice, chronią dolne elementy bramy, ruchome skrzydło i narożnik ściany. Jednak przed uszkodzeniami dokonanymi przez wózki z podniesionymi widłami, czy przewożony towar o dużej wysokości chronić mają bramę wiszące odbojnice rurowe. Chronią one górne elementy bramy i jej nadproże konstrukcyjne.

Ochrona maszyn i urządzeń oraz infrastruktury magazynowej

Odbojnice rurowe doskonale spełniają swoje zadanie jako ochrona maszyn i urządzeń znajdujących się na stałym wyposażeniu magazynu. Odgrodzenie szlaków transportowego wózków odbojnicami rurowymi od transportera rolkowego zapewnia nie tylko bezpieczeństwo kierowców prowadzących wózek, ale zapobiega przestojom spowodowanym uszkodzeniem transportera, ogromnym kosztom jego napraw i opóźnień w ekspedycji towaru. Podobnie powinna wyglądać ochrona dla kluczowych elementów konstrukcyjnych magazynu, jakimi są słupy nośne.

Odbojnica rurowa chroniąca transporter rolkowy
Odbojnica rurowa z bortnicą chroniąca instalację hydrauliczną magazynu

Wielokrotnie na naszych stronach opisaliśmy bardzo ważną rolę, jaką spełniają odbojnice w zabezpieczaniu konstrukcji regałów magazynowych. Warto zapoznać się w tej kwestii z tematyką artykułu: OCHRONA REGAŁU MAGAZYNOWEGO – PRZEGLĄD ODBOJNIC.