Przegląd regałów magazynowych i ich serwis w wykonaniu specjalistów firmy Darlog

Często pomimo zastosowania wszelkich środków ostrożności, zamontowanych zabezpieczeń takich  jak odbojnice i osłony regałów, dochodzi do uszkodzeń elementów regałowych. Skutkuje to osłabieniem konstrukcji regału, co może wpływać na zmniejszenie jego nośności. Kolejne konsekwencje uszkodzenia regału są jeszcze poważniejsze i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób pracujących w magazynie i towaru, który jest w nim składowany. Warto w takich przypadkach działać zgodnie z wymienionymi w poniższym artykule procedurami.

Operator wózka uderzył w regał paletowy – co dalej?

Uszkodzenia regału w trakcie prac na magazynie powinny zostać zgłoszone przez operatora niezwłocznie do kierownika magazynu. W praktyce jednak takie zachowanie może nie nastąpić. Szeregowi pracownicy magazynów nie zgłaszają uszkodzenia regału magazynowego najczęściej z dwóch powodów:

  1. Boją się konsekwencji majątkowych ze strony pracodawcy i obciążenia kosztami napraw.
  2. Nie zauważają uszkodzeń, zdarza się to najczęściej przy uderzeniach wózkiem lub obciążoną paletą na wyższych poziomach składowania, gdzie utrudniona jest widoczność.

Szybkie wykrycie uszkodzenia w tej sytuacji jest kwestią najważniejszą. Wszyscy pracownicy magazynowi, powinni być zobligowani do zgłaszania wykrytych przez nich uszkodzeń regałów paletowych. Natomiast odpowiedzialność za całą infrastrukturę magazynową spoczywa na kierowniku magazynu i służbach bhp. Osoba odpowiedzialna za stan techniczny regałów paletowych powinna raz w tygodniu dokonywać bieżącego przeglądu regałów. Z oględzin tygodniowych (przeglądu bieżącego) wykonuje się pisemny raport, który powinien zawierać szczegółowy opis problemów, a samo miejsce uszkodzenia powinno zostać oznaczone naklejką informacyjną.

Serwis regału czy obserwacja – jak dokonać właściwej klasyfikacji uszkodzenia

Inspektor dokonujący przeglądu regału powinien w sposób właściwy sklasyfikować uszkodzenie regałowe, by ocenić czy wymaga ono serwisu, czy też można tymczasowo poprzestać na jego obserwacji.  Klasyfikacja takich uszkodzeń powinna przebiegać zgodnie z polską normą PN-EN 15635, stąd istotna jest znajomość tej normy przez osobę delegowaną do wykonywania czynności przeglądowych. 
Według normy poszczególne uszkodzenia regału oznacza się trzema kolorami. Przyznany uszkodzeniu kolor, decyduje o konieczności serwisowania elementu regału lub jego nadzoru. 
Naklejka zielona – uszkodzenie nie wymaga serwisowania, lecz podlega nadzorowi i każdorazowej weryfikacji przy następnych przeglądach.
Naklejka żółta – uszkodzenie wymaga serwisowania i naprawy, jednak nie jest na tyle niebezpieczne, by w sposób natychmiastowy przeprowadzić rozładunek regału. W przypadku gdy uszkodzony element zostanie roztowarowany, nie powinien być już ponownie obciążany, dopóki nie zostanie naprawiony lub wymieniony.
Naklejka czerwona – kolorem czerwonym oznacza się poważne uszkodzenia, które wymagają natychmiastowego działania. 

 

Pomiar odchyłów uszkodzonych elementów regału od normy w trakcie przeglądu regału
Rys. 1. Analiza uszkodzeń elementów regałów magazynowych wg normy PN-EN 15635

 

Naklejka zielona – tryb postępowania

Elementy regałowe oznaczone tym kolorem powinny znajdować się pod stałym nadzorem inspektora opiekującego się regałami magazynowymi. Podczas każdego z przeglądów bieżących należy kontrolować stan uszkodzenia i w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyleń od normy danego elementu, pogłębiania się uszkodzenia zmienić jego oznaczenie na kolor żółty lub czerwony.

Naklejka żółta – tryb postępowania

Uszkodzenie oznaczone kolorem żółtym musi podlegać serwisowi. Nie stanowi ono jednak zagrożenia tak dużego, by wyłączać element regału z użytkowania. Osoba opiekująca się regałami powinna rozważyć sposób naprawy i zamówić usługę serwisową dla tego elementu. Jednostki towarowe obciążające uszkodzoną część, mogą dalej być składowane na regale, jednak w przypadku roztowarowania element niesprawny nie powinien być już obciążany. Przeprowadzenie serwisu regału powinno nastąpić nie później niż po 4 tygodniach od zaklasyfikowania elementu do strefy ryzyka żółtego, jeśli po tym okresie nie zostanie wykonana wymiana lub naprawa, element powinien zostać oznaczony kolorem czerwonym.

Naklejka czerwona – tryb postępowania

Element oznaczony czerwonym kolorem stanowi krytyczne zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa regału oraz składowanego na nim towaru. Należy bezzwłocznie odciążyć go całkowicie i zamówić usługę serwisową. Konieczne jest takie oznaczenie uszkodzenia i gniazd paletowych, by pracownicy magazynu nie mieli możliwości ponownie go obciążyć, gdyż grozi to zawaleniem regału. 

Naprawa słupa regału paletowego metodą ROS
Zdj. 1. Naprawa słupa regału paletowego metodą ROS

Jak wygląda serwis regału?

O serwisowanie regału warto zapytać naszych ekspertów, którzy podpowiedzą jakie działania należy w Państwa wypadku podjąć. Ponieważ czasem trudno ustalić obustronnie dogodne terminy wykonania napraw dla zamawiającego i ekipy serwisowej, należy skontaktować się z nami w tej sprawie jak najszybciej. 

 

        ZAPYTAJ O SERWIS REGAŁU 

 

W przypadku uszkodzenia słupa warto rozważyć zamiast jego wymiany naprawę metodą ROS. Metoda ta jest równie skuteczna, jak wymiana słupa na nowy, równie bezpieczna i jednocześnie potrafi wygenerować oszczędności w stosunku do wydatków, jakie byłyby poniesione przy wymianie. 

W razie dalszych pytań i próśb o wycenę prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego – FORMULARZ.