Sprawna i szybka obsługa zamówienia w strefach kompletacji i pakowania magazynu jest jednym z decydujących czynników e-commerce, świadczących o atrakcyjności biznesowej przedsiębiorcy oferującego usługi fulfillment. Przyspieszenie prac w tym zakresie może być zrealizowane poprzez wykorzystywanie na magazynie przenośników (transporterów). W tym artykule postaramy się przybliżyć tematykę tych urządzeń.

Przenośniki (trasnportery) rolkowe - wszystkodomagazynu.pl

Zastosowanie przenośników = zasada "towar do człowieka"

Niewątpliwą zaletą stosowania przenośników jest zniwelowanie czasu jaki osoba kompletująca zamówienie musiała poświęcać na dotarcie i pobranie towaru z jego miejsca składowania. Wykorzystywanie transporterów pozwala zatrzymać pracownika kompletującego zamówienia na jego stanowisku pracy i angażować 100% czasu jego pracy na przygotowanie towaru do wysyłki. 
Transportery mogą także być wykorzystywane w obsłudze przyjmowania zwrotów lub dostaw. Wówczas pojedyncze paczki ze strefy wyładunkowej są transportowane nimi do stanowisk pracowniczych, a stamtąd do miejsca składowania.
Powyższe zasady funkcjonowania są stosowane w tradycyjnie obsługiwanych magazynach. Bez przenośników nikt nie wyobraża sobie działania magazynów zautomatyzowanych, gdzie transportery transferują towar bez udziału człowieka, aż do strefy przygotowania wysyłki.

Szybkość transferu i dbałość o zdrowie pracowników

Stosowanie przenośników w magazynie to nie tylko przyspieszenie procesu kompletacji. Przenośniki idealnie nadają się do przenoszenia cięższych, nieporęcznych jednostek towarowych. Układ szkieletowo mięśniowy pracownika magazynowego, który kompletując zamówienia musiałby przenosić ręcznie np. kilkudziesięcioro kilogramowe paczki, narażony byłby na poważne, negatywne konsekwencje zdrowotne. Zastosowanie transporterów znacznie ogranicza to ryzyko zawodowe.

Reorganizacja infrastruktury a przenośniki

Wprowadzenie do istniejącego magazynu przenośników wiąże się niewątpliwie ze sporą reorganizacją infrastruktury magazynowej. Jest to negatywny aspekt stosowania przenośników, są mało elastyczne, zajmują przestrzeń magazynową, która jest wtedy wyłączona ze składowania. Pomijając koszt zakupu transporterów, musimy liczyć się także z ich ewentualnym serwisem. Jak każda maszyna może po okresie użytkowania potrzebować serwisowania by zachować prawidłową funkcjonalność.

Kiedy stosować przenośniki

Zakup przenośników (transporterów) warto rozważyć w momencie, gdy na magazynie składowana jest duża liczba różnorodnych towarów. Produkty rozlokowane na magazynie w różnych strefach, posortowane wg SKU, wymagają od pracownika kompletującego zamówienie często przejazdu przez większość obszaru magazynowego i poruszania się po wielu drogach między regałowych. Przy zastosowaniu przenośników, dane produkty mogą być transportowane z poszczególnych stref składowania, bez konieczności ich fizycznego transportu przez pracownika magazynowego. 

Rodzaje przenośników i ich przeznaczenie

Wybór konkretnego typu przenośników uzależniony jest od właściwości fizycznych, rozmiarów opakowania produktu transportowanego. Najczęściej stosowane w magazynach są transportery (przenośniki) rolkowe i łańcuchowe.
Przenośniki rolkowe wykorzystuje się głównie do transportu jednostek towarowych o niewielkich rozmiarach, posiadających płaską powierzchnię styku jak np. kartony z towarem. System ten dobrze radzi sobie tażke z przenoszeniem palet. Transportowany na przenośniku ładunek może być wprawiany w ruch ręcznie, grawitacyjnie lub z wykorzystaniem napędu.
Przenośniki łańcuchowe w większości przypadków stosuje się do transportu ładunków o znacznej masie i wymiarach. Idealnie sprawdzają się do transportu palet ustawionych prostopadle do kierunku ruchu. 
Wybór i zakup właściwych przenośników w przedsiębiorstwie powinien być poprzedzony szczegółową analizą ekonomiczną, bazującą na danych statystycznych i badaniach lub predykcji. Ze względu na koszty, szereg zalet i wad tych urządzeń to stopa zwrotu z inwestycji w taki system transportu wewnętrznego powinna decydować o jego wyborze.