Nowoczesne projekty logistyczne, które charakteryzuje potrzeba maksymalizacji ilości miejsc paletowych przy możliwie niewielkiej powierzchni magazynowej, powinny zawierać analizę ekonomiczną montażu i wykorzystania automatycznych wózków transportowych palet – tzw. satelit (ang. pallet shuttle)

Wykorzystanie powierzchni magazynu aż w 85% dzięki regałom wjezdnym

Regały kanałowe zastosowane w magazynie pozwalają zaoszczędzić powierzchnię magazynową w stosunku do zwykłych regałów paletowych. Wykorzystuje się je najczęściej do składowania produktów jednorodnych. Towary składowane na tych regałach obsługiwane są  w dwóch systemach dostępowych. Wykorzystujący zasadę kolejki LIFO (Drive-in), który realizowany jest za pomocą jednostronnego dostępu do regału lub FIFO (Drive-through)  z dostępem z obu stron regału. W składowaniu produktów na rzędowych regałach paletowych istnieje konieczność zastosowania większej ilości korytarzy transportowych.
Regały kanałowe są bezpośrenią alternatywą dla regałów wjezdnych. W przypadku regałów wjezdnych operator wózka widłowego musi wjechać w głąb regału, celem odstawienia palety. Z racji, że czynnik ludzki bywa zawodny, regały wjezdne narażone są na częste uszkodzenia powodowane błędami operatora wózka. Pociąga to za sobą wysokie koszty eksploatacyjno-remontowe i pracownicze. W przypadku regałów kanałowych, paleta z towarem zostaje pozostawiona na czole regału i pojazd transportowy samoczynnie dostarcza paletę w głąb regału i wraca do punktu wyjścia. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwość uszkodzenia regałów i dopuszcza bezpieczną obsługę bardzo głębokich kanałów regałowych.

 

Regały wyposażone w system transportowy Ultimate Shuttle

Zastosowanie regałów kanałowych pozwalają na większe zróżnicowanie składowanego towaru. Jednorodne produkty przechowywane są na poziomie pojedynczego kanału, a nie jak w przypadku regałów wjezdnych całego pionu kanałowego.

Znacznie wzrasta możliwa głębokość składowania i szybkość transportu palet. Automatyzacja pozwala uzyskać oszczędności także na poziomie instalacji elektrycznej. Odległe miejsca położenia palet nie muszą posiadać pełnego doświetlenia.  Obsługa tego systemu redukuje ilość wózków widłowych koniecznych do obsługi magazynu.

Wózek transportowy (satelita) w miarę potrzeby może być transportowany pomiędzy kanałami za pomocą standardowego wózka widłowego.

Intuicyjne i komfortowe sterowanie wózkiem

Konfiguracja pracy wózka odbywa się za pomocą intuicyjnego oprogramowania, które może być zainstalowane na mobilnych urządzeniach takich jak tablet i telefon. Dokonywanie zmian w ustawieniach wózka odbywa się bezprzewodowo poprzez interfejs użytkownika w aplikacji. Aplikacja pozwala wymusić na wózku ustawianie palet w zadanych odległościach między nimi. Wprowadzić automat w tryb załadunku i wyładunku palet lub tryb porządkowania palet. Nowoczesne oprogramowanie jest w stanie wymóc na wózku obsługę palet o różnych wymiarach.
Ogromnym atrybutem systemu wykorzystującego satelity do transportu palet, jest ich przystosowanie do pracy w mroźniach, co znacznie skraca czas przebywania ludzi w jej wnętrzu.

Jeśli jesteś zainteresowany bliższymi informacjami, wyślij do nas zapytanie na adres: sklep@wdm24.pl