Odpowiedzialność za ciągłość łańcucha dostaw i wysyłek spoczywa najczęściej na barkach kierownika magazynu. On jest osobą, która musi dbać o właściwy stan obiektu magazynowego, a także bezpieczeństwo pracowników i składowanego towaru. Liczba czynników jakie wpływają na organizację pracy na magazynie jest ogromna. Stąd kierownik magazynu musi wykazywać się ogromną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością przewidywania kryzysowych sytuacji. Poniższy artykuł przedstawia kilka podstawowych problemów i ich przykładowych rozwiązań, przed którymi staje osoba na tym stanowisku.

Wsparcie utrzymania łańcucha dostaw i wysyłek na magazynie - artykuł

Podstawowe środki ochrony obiektu magazynowego i jego otoczenia

Największe zagrożenia dla magazynu wiążą się z możliwością wystąpienia w nim pożaru. Stąd należy poddać analizie obciążenie ogniowe składowanych w nim towarów, a także elementów konstrukcyjnych hali magazynowej. Regały magazynowe, których konstrukcja wykonana jest ze stali nie muszą spełniać żadnych wymogów w zakresie nośności ogniowej ze względu na swą niepalność. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypełnień poziomów regałowych wykonanych z płyt wiórowych, jeśli takie są wykorzystywane. Należy zadbać o to by były wykonane z płyt niezapalnych. 
W obiekcie magazynowym w zależności od jego wielkości powinna istnieć instalacja przeciwpożarowa. W skład tak zwanej ochrony aktywnej magazynowej wyróżnia się systemy ręczne (gaśnice przenośne, węże, hydranty), systemy wykrywania i sygnalizowania zagrożenia, instalacje tryskaczowe, systemy kontroli temperatury i usuwania dymu. Należy dbać o prawidłowe działanie tych instalacji.
Zarówno instalacje przeciw pożarowe jak i elementy konstrukcyjne magazynu, infrastrukturę taką jak bramy, słupy nośne, należy zabezpieczać przed uszkodzeniami osłonami lub barierkami ochronnymi. Takie prewencyjne działanie pozwoli uniknąć ich kosztownych napraw lub nawet całkowitych zniszczeń. 
Nie należy zapominać o otoczeniu obiektu magazynowego do którego należy strefa załadunku/rozładunku, parking, teren będący własnością przedsiębiorstwa z jego ogrodzeniem.

Jak chronić regały magazynowe?

Stosując środki ochrony regałów magazynowych, chronisz także towar na nich składowany. Prewencja uszkodzeń regałów pomaga zapewnić ciągłość działania magazynu, bez przestojów potrzebnych na serwis regału. Nie dopuszcza do zniszczenia/uszkodzenia przechowywanego towaru, podnosi bezpieczeństwo pracującym na terenie magazynu pracownikom. Dbałość o regały można realizować poprzez stosowanie różnego typu osłon. Biorąc pod uwagę warunki panujące w magazynie, trasy szlaków komunikacyjnych, adekwatnie do potrzeb warto korzystać z osłon stalowych, poliuretanowych (z tworzywa sztucznego), z wypełnieniem drewnianym. Szeroki wybór osłon i odbojników znaleźć można na stronie kategorii https://www.wszystkodomagazynu.pl/katalog/odbojnice-i-oslony-regalow-magazynowych.
Trzeba pamiętać także o okresowych przeglądach regałów magazynowych, co pozwoli na wczesnym etapie wykryć zagrożenia i uszkodzenia regałów. W przypadku nie zgłoszenia przez pracowników magazynu uszkodzenia regału, kolizji z elementami regału, właśnie przegląd pozwoli na szybką reakcję i wykonanie serwisu regału, który przywróci mu nominalne właściwości i zniweluje zagrożenie czasowego wyłączenia z użytkowania.

Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi i wdrażanie nowoczesnych technologii

Duża liczba pracowników magazynowych to nie tylko większe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa, ale i sporo wyzwanie organizacyjne. Optymalizacja czasu pracy poprzez jego przyśpieszenie lub skrócenie, może wygenerować ogromne oszczędności dla firmy prowadzącej magazyn. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi jest głównym elementem wpływającym na ciągłość pracy magazynu, a dostarczenie innowacyjnych rozwiązań wspierających pracę pracowników pozwala wprost proporcjonalnie zwiększyć wydajność i możliwości obrotu towarem w magazynie.

Analiza i oprogramowanie zarządzania zasobami magazynu

Właściwe planowanie przy wielu wolumenach kodów towarowych możliwe jest tylko przy wsparciu oprogramowania typu WMS. Śledzenie drogi i czasu przebywania na magazynie, ewidencjonowanie  zasobów dla działów wsparcia magazynu czy hali produkcyjnej (np. dział utrzymania ruchu ) umożliwia wypracowanie harmonogramu dostaw i koordynację wysyłek. Planowanie na tym poziomie jest także punktem wyjściowym na poziomie optymalizacji rozchodów i przychodów środków finansowych firmy, ma wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.
Skuteczność wszystkich wymienionych działań wspierających i samego funkcjonowania magazynu, zależna jest od jakości zarządzania przepływem informacji między pracownikami, działami firmy. Łatwy dostęp do niezbędnych informacji, przekazywanie ich w odpowiednim czasie, powiadomienia o konieczności wykonania działań pomagających w utrzymaniu ciągłości pracy magazynu są kluczowymi zagadnieniami. Właśnie prawidłowy przepływ informacji stanowi fundament do jeszcze efektywniejszej organizacji i optymalizacji magazynu.