Wygrodzenia i siatki zabezpieczające - wszystkodomagazynu.pl

Wygrodzenia regałów w magazynach mają za zadanie podnieść bezpieczeństwo osób w nim pracujących, chronić urządzenia, a także towar przechowywany w magazynie. Magazynowe wygrodzenia to solidnie wykonana, prosta w montażu konstrukcja, w skład której wchodzą elementy modułowe, dające możliwość dowolnego ustawiania ich w pomieszczeniu. 

Zalecenia ich stosowania wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Przy czym rozporządzenie mówi, że określenie "wymogi dotyczące maszyn" odnosi się również do urządzeń technicznych w tym regałów wysokiego składowania.

W sprzedaży posiadamy systemy siatkowe zarówno standardowe, jak i specjalistyczne. Oferujemy produkty firm Troax, Garantell, a także instalacje własne. Pozwalają one wydzielić czy też podzielić powierzchnię w magazynie w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Wygrodzenia wolnostojące mogą osiągać wysokość do 11 metrów. 

Wykonanie wygrodzenia regałów stanowi rozwiązanie na problem ryzyka związanego z pracą wózków widłowych, prac prowadzonych na wysokości, upadku towaru z wysokości,  ograniczenia dostępu do stref niebezpiecznych. Jest skutecznym środkiem prewencyjnym ciążącym na pracodawcy, którego obowiązkiem zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia pracowników.

Wygrodzenia siatkowe są stosowane do tworzenia stref zamkniętych oraz przedzielenia powierzchni magazynowej. Można w ten sposób odseparować pieszych od wózków widłowych, zabezpieczyć mienie o znacznej wartości oraz wydzielić strefy celne. Siatki zabezpieczające są stosowane również do wygrodzenia maszyn i urządzeń. Mogą być wykonane z różnymi wielkościami oczek dla spełnienia wszelkich norm i wymagań bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem wygrodzenia, wyślij do nas zapytanie ofertowe na adres: sklep@wdm24.pl

Wygrodzenia i siatki zabezpieczające - galeria