wygrodzenie_w_magazynie_wygrodzenie_magazynowe

Wygrodzenia w magazynie i wyznaczanie ciągów komunikacyjnych to najprostszy sposób na wydzielenie niebezpiecznej strefy lub części magazynu. Jednym z głównych celów, który powinien przyświecać projektantom przestrzeni magazynowej i przemysłowej, jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Wygrodzenia magazynowe z całą pewnością pomagają ten cel osiągnąć.

Wygrodzenia magazynowe mogą być również z powodzeniem wykorzystywane jako element regałów oraz szafek. Konstrukcja zabezpiecza towar bądź ładunek przed wypadnięciem poza przestrzeń regału / półki / szafki. Takie rozwiązanie pływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. 

WYgrodzenia magazynowe stosowane są jako konstrukcje w celu odseparowania maszyn przemysłowych, znajdujących się na terenie obiektu.

Zastosowanie wygrodzenia

  • ochronę przed wejściem osób nieuprawnionych do poszczególnych części magazynu,
  • odgrodzenie dla maszyn i specjalistycznych urządzeń,
  • zabezpieczenie wartościowego towaru,
  • odgrodzenie materiałów łatwopalnych i szkodliwych.

Wygrodzenie w magazynie, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa

Drogi komunikacyjne w fabrykach i magazynach

Miejsce pracy musi być odpowiednio przystosowane do poruszania się. Organizacja dróg komunikacyjnych wewnątrz zakładów rozpoczyna się już na etapie projektowania. W projekcie powinny znaleźć się osobne drogi dla pojazdów, osobne dla ruchu pieszych. Taka organizacja znacznie zmniejsza ryzyko wypadków transportowych.

Ciągi komunikacyjne

Ustalenia dotyczące dróg i ciągów komunikacyjnych w zakładach pracy są ustalane z góry przez przepisy BHP. Zgdnie z przepisami BHP, każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie zasad na drogach wewnątrz zakłądowych. Przepisy powinny być zgodne z normami prawa o ruchu drogowym.

Do wyznaczania dróg niezbędne są odpowiednie kolorystyczne oznakowania. Oznakowania powinny być widoczne dla każdego pracownika. Istotną kwestią jest dostęp do planu dróg, parkingów, dróg dla pieszych, skrzyżowania, strefy manewrowania oraz miejsca załadunku i rozładunku.