Bezpieczeństwo pracowników magazynu i towaru w nim składowanego jest związane bezpośrednio z jakością i prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury magazynowej, jakim są regały magazynowe. Podstawowe i najpopularniejsze zabezpieczenie regałów stanowią odbojnice.

Funkcje ochronne odbojnic

Odbojnice i odbojniki mają za zadanie chronić przed uszkodzeniem elementy konstrukcyjne regałów magazynowych. W ten sposób zabezpieczane są słupy regałów przed uderzeniami wózków widłowych, przemieszczanych palet, wszelkich urządzeń transportowych poruszających się w ciągach komunikacyjnych magazynu. Odbojnice w kolorach ostrzegawczych dodatkowo ułatwiają nawigację operatorom wózków, zwracając ich uwagę na newralgiczne punkty konstrukcyjne regałów.

Rodzaje odbojnic magazynowych

Odbojnice najczęściej dzieli się ze względu na rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane, a także miejsce montażu. W ofercie sklepu wszystkodomagazynu.pl znajdują się odbojnice stalowe, stalowe z wypełnieniem drewnianym, a także polimerowe.

W podziale uwzględniającym miejsce montażu pojawią się następujące typy odbojnic:

Wartą wyszczególnienia jest odbojnica czołowa słupa do regału paletowego, która posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 15512:2011.

Wymogi dotyczące odbojnic

Odbojnice stalowe muszą być zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Bardzo często uzyskuje się ten efekt poprzez ich malowanie proszkowe. Dodatkowo kolorystyka odbojnic dobierana jest odpowiednio pod wymogi BHP.
Funkcja ochronna odbojnicy, będzie realizowana prawidłowo tylko wtedy, gdy zostanie ona zakotwiona do podłoża. Wyjątkiem w tym przypadku są odbojnice typu ALFA, które montuje się na słupie regału, nie są one przykręcane do podłoża.

Magazyn wyposażony w prawidłowo rozmieszczone i zamontowane odbojnice jest chroniony przed ogromnymi kosztami, które generowane są w trakcie uszkodzeń regałów, przestojów magazynowych, niszczenia towaru. Jednocześnie właściwie zabezpieczone regały, chronią pracowników magazynowych przed utratą zdrowia i życia.