Regał magazynowy - co to jest regał magazynowy?

Regały magazynowe to podstawowe wyposażenie magazynu. Dzięki nim, możliwe jest wykorzystanie potencjału pomieszczeń magazynowych i dużych hal. Regał magazynowy to rodzaj wielopoziomowej konstrukcji przestrzennej przeznaczonej do przechowywania i składowania jednostek załądunku (bezpośrednio lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych np. palet) . 
W zależności od konstrukcji wyróznić można kilka rodzajów regalów magayznowych. [1]

  • stałe (statyczne) urządzenia, których elementy nośne nie zmieniają swojego położenia
  • dynamiczne (przesuwne / przejezdne) - regały w których podpory nośne przejeżdżają po torowisku lub podłożu
  • specjalne (automatyczne)

Regały stałe (statyczne)

Obecnie jeszcze bardzo popularne w zabudownie magazynowej. Pionowe słupy, połączone ze sobą kolejno w rzędzie, tworzą w ten sposób ciąg regałowy. Towary składowane są na elementach poziomych konstrukcji tj. trawersach lub w przypadku regałów wspornikowych - wspornikach.

Regały statyczne:

- Ramowe

  • paletowe (bezpółkowe)
  • półkowe
  • przepływowe

- Wspornikowe - regały w których zasadniczym elementem konstrukcji jest powtarzający się układ słupa nośnego ze wspornikami (poziome elementy umożliwiające składowanie, przechowywanie towaru, najczęściej elementów długich, np. rur, arkuszy blachy)

Regały dynamiczne (przesuwne / przejezdne)

Dynamiczne systemy regałowe to wersje modułowe, które w zależności od konstrukcji i komponentów pozwalają uzyskać większą pojemność magazynów. Regały dynamiczne (FIFO) opierają się na metodzie, w której pierwszy wchodzący towar jest pierwszym wychodzącym. Natomiast w przypadku regałów push-back (LIFO), towar pobierany jest z tego samego miejsca, do którego został złożony. Last in, first out, czyli ostatni przychodzący towar jest pierwszym pobranym.